ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 10 ನಾಯಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣಗಳ ಪೈಕಿ 6 ಪ್ರಕರಣ ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬುಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಎಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸರಕಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಈ ತಳಿಯ ನಾಯಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.