ಈ ಬೀಜಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಟ್ನಿಯು ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗೆ ಶತ್ರು!

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ತತ್ವಗಳು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲವು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವು ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲವು. ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.

ಬೀಜಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪೋಜಿಶನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇವೆ. ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಲ್ಲವು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೀಜಗಳು ಅಲ್ಲಿವೆ:

  • ಅಲಸಿ (Flaxseeds)
  • ಮೆಥಿ (Fenugreek seeds)
  • ಸೂಪರ್ ಫೂಡ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಆಕರ್ಷಕ ಬೀಜಗಳು
  • ಸೂಪರ್ ಫೂಡ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಆಕರ್ಷಕ ಬೀಜಗಳು
  • ಸೂಪರ್ ಫೂಡ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಆಕರ್ಷಕ ಬೀಜಗಳು

ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ, ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Back to top button