ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ!

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದರೆ ಲಿವರ್ ವ್ಯಾಧಿಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಿವರ್ ಜಾಗತಿಕ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಬಂಗಾರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಆಗಿದೆ. ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬೇಗನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರುವ ಒಂದು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಅಂಗವಾಗಿವೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು, ಖನಿಜ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವು ಆಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮರುಕದ ನಂತರ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹುಟ್ಟುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಲಿವರ್ ಕೆಲಸ ಕುಂದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಹಣ್ಣುಗಳು ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಲಿವರ್ ಕೆಲಸ ಸುಧಾರಿಸಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದಕ ತತ್ವಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವು ಲಿವರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚೋದಕ ತತ್ವಗಳು ಇರುವ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೀರಹಣ್ಣು, ಆಪಲ್, ಪೊಟ್ಟಿಗಳು, ಪೊಟ್ಟಾವಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಹಣ್ಣುಗಳು ಕ್ಯಾಂಡಿ, ಪಿಯರ್, ಅನಾರಸೆ, ಪಪಾಯ, ಪೊಟ್ಟಾವಳಿ, ಸೀತಾಫಲ, ಪ್ರಮೇಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಲಿವರ್ ಕೆಲಸ ಸುಧಾರಿಸಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಹಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಸ್ವಸ್ಥ ಆಹಾರದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಮಾಡುವುದು.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Back to top button