ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಹೈ ಬಿಪಿ ಇರುವವರು ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಬಿಪಿ ನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಸಾಧಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖಚಿತ.

ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪು. ಯಾರು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಬಿಪಿ ಇರುವವರು, ಅವರು ಸೇವಿಸಬಹುದಾದ ಆಹಾರದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.

ಚಟ್ನಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಬಿಪಿ ಇರುವವರು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಚಟ್ನಿಯ ವಿಧಾನವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಲಭ. ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಂಬಾರ ಕೊಡದೆ ಬೆಳೆದ ಹಾಲುಮೆಣಸಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ. ಚಟ್ನಿ ರುಚಿಯಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.

ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವೆಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಠಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾನಾ ಪುಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಬಿಪಿ ಇರುವವರು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ.

ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಚಟ್ನಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Back to top button